Układy równań pierwszego stopnia

Układ równań to połączenie minimum dwóch innych równań. Równanie tego typu może mieć jedno rozwiązanie(nazywamy je wówczas równaniem oznaczonym), może mieć wiele rozwiązań jak i nie mieć ich w ogóle. Równania, które nie mają rozwiązań nazywamy sprzecznymi, a gdy mają nieskończenie wiele rozwiązań nazywamy tożsamościowymi(lub nieoznaczonymi).

W szkole najczęściej spotykanymi układami równań są równania z dwoma niewiadomymi:

Układy równań mogą składać się z większej ilości równań oraz niewiadomych:

Metoda podstawiania

Metoda podstawiania polega na podstawieniu pod jedną niewiadomą równania z drugiej niewiadomej. Aby tego dokonać należy wyznaczyć wartość jednej niewiadomej, a dokonujemy tego poprzez odpowiednie przenoszenie pozostałych elementów na drugą stronę równania.

Metoda przeciwnych współczynników

Metoda przeciwnych współczynników polega na takim doprowadzeniu równań, aby dodając je można by zredukować jedną zmienną. 

Zadanie 1

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}2x+5y=1\\x+2y=1\end{cases}}\)

Zadanie 2

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}x+y=-4\\3x-4y=2\end{cases}}\)

Zadanie 3

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}6x-2y=9\\3x+y=4,5\end{cases}}\)

Zadanie 4

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}2x-2y=7\\-2x+4y=-14\end{cases}}\)

Zadanie 5

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}4x-7y=-19\\3x+2y=22\end{cases}}\)

Zadanie 6

Rozwiąż równanie:

\( {\begin{cases}{2\over 3}y+x=7\\1{1\over 3}y+4x=2{1\over 3}\end{cases}}\)