Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna dla liczby dodatniej (nieujemnej) jest zawsze ta sama liczba. Dla liczby ujemnej jest do niej przeciwna. Wartość bezwzględną określamy symbolem \(|a|\). Można zapisać to wzorem:

\({\displaystyle |a|={\begin{cases}a&{\text{dla }}a\geqslant 0\\-a&{\text{dla }}a<0.\end{cases}}}\)

Wartość bezwzględna ma poniższe właściwości:

  • Dla każdej liczby rzeczywistej wartością bezwzględną jest liczba dodatnia. 
  • \(|ab|=|a||b|\)
  • \(|a+b|\leqslant |a|+|b|\)
  • \(|-a|=|a|\)
  • \(|a-b|\leqslant |a-c|+|c-b|\)
  • \({\displaystyle |a-b|\geqslant {\big |}|a|-|b|{\big |}}\)

 

Zadanie 1

Podaj wartość wyrażenia: \(|13|\)

Zadanie 2

 

Podaj wartość wyrażenia:  \(|-123|\)

Zadanie 3

Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej: \(\sqrt9\)