Wstęp do wielomianów

Wyrażenie algebraiczne w formie \(ax^n\) nazywamy jednomianem zmiennej \(x\), gdzie \(a \in \mathbb{R}\)\(n \in \mathbb{N}\) i \(a \neq 0\).

Liczby rzeczywiste, które sa różne od zera to też jednomiany, tyle że stopnia zerowego. 

Np. dla liczby \(28\) jest to \(28x^0\), dla \( \sqrt{3} \) jest to \(\sqrt{3}x^0\)

Wielomian, który jest sumą dwóch jednomianów nazywamy dwumianem, a trzech trójmianem.

Każdy jednomian, dwumian, trójmian czy sumy jednomianów nazywamy wielomianem. Wielomian stopnia n zmiennej x nazywamy wyrażenie, które da się przedstawić w postaci:

\(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0\)

Wielomiany można dodawać, odejmować i mnożyć. Wynikiem tych działań to nowy wielomian. 

Zadanie 1

Określ stopień wielomianu: \(2x+4x^3-10x^4\)

Zadanie 2

Określ stopień wielomianu: \(8x^3-3x^8\over 3\)

Zadanie 3

Oblicz wartość wielomianu dla \(x = 2\)

\(3(2x+2)^2(x-3)\)

Zadanie 4

Oblicz wartość wielomianu dla \(x={2\over3}\)

\(-{1\over3}x^4+{2\over3}x^2-{1\over2}\)