Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna to jedna z metod dowodzenia twierdzeń o liczbach naturalnych. Użycie tej metody jest bardzo proste, gdyż dowód przedstawiamy tylko w 2 krokach używając podstaw matematyki.

Domino

Indukcję matematyczną można porównać do kostek domina. Po przewróceniu się pierwszej kostki następuje przewrócenie następnej.

2 zasady indukcji matemtycznej to:

  1. Istnieje taka liczba naturalna (np \(n_0\)), dla której podany wzór \(T(n_0)\) jest prawdziwy. Innymi słowy sprawdzamy czy \(T(n_0)\) jest prawdziwe dla wybranej liczby naturalnej.
  2. Zakładamy, że \(T(n_0)\) jest prawdziwe i dla każdej liczby naturalnej większej od \(n_0\) prawdziwa jest implikacja \(T(n)\Rightarrow{T(n+1)}\). Innymi słowy sprawdzamy prawdziwość wzoru \(T(n_0)\) czy \(n+1\) jest prawdziwe.

Indukcję matematyczną nazywamy również indukcją zupełną, a najczęściej używana jest ona w dowodzeniu równań i nierówności.