Budowanie zdań

Każde wypowiedziane zdanie może mieć wartość logiczną. Zdanie może być prawdziwe lub fałszywe. 

Prawdę oznaczamy cyfrą 1,
a fałsz cyfrą 0.

Koniunkcja

Koniunkcja to zdanie, które składa się z dwóch prostszych zdań, które połaczone są spójnikiem i. Koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba zdania (jej składniki) są również prawdziwe. 

Spójnik i oznaczamy tym symbolem: \(\wedge\) 

Poszczególne zdania możemy przedstawić za pomocą dwóch symboli \(p\) i \(q\)

Koniunkcja jest też nazywana iloczynem logicznym. Ma to związek z iloczynem zbiorów. 

Wszystkie możliwe kombinacje koniunkcji można przedstawić za pomocą poniższej tabeli:

\(p\) \(q\) \(p \wedge q\)
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Alternatywa

Alternatywa to zdanie, które składa sie y dwóch prostych zdań, które połączone są spójnikiem lub. Alternatywa jest prawdziwa, jeśli którekolwiek ze zdań (którykolwiek ze składników) jest prawdziwe.

Spójnik lub oznaczamy symbolem: \(\lor\)

Tak samo jak w koniunkcji, poszczególne zdania możemy przedstawić za pomocą dóch symboli \(p\) i \(q\)

Alternatywa bywa nazywana sumą logiczną. Jest używana między innymi do dodawania zbiorów. 

Wszystkie możliwe kombinacje alternatywy można przedstawić za pomocą poniższej tabeli:

\(p\) \(q\) \(p \lor q\)
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

 

Negacja

Negacja to zaprzeczenie zdania. Negację zdania otrzymujemy poprzez zaprzeczenie. Negacja zdania prawdziwego jest zdaniem fałszywym, a zdania fałszywego jest zdaniem prawdziwym.

Negację oznaczamy najczęściej symbolem: \(\neg\) lub \(\sim\).

Poniżej znajdują się wszystkie możliwe kombinacje negacji:

\(p\) \(\neg p\)
1 0
0 1

 

Warto zapamiętać, że podwójne zaprzeczenie zdania jest równoważne z formą bez negacji. Jego wartość logiczna jest taka sam:

\(p = \neg (\neg p)\)

Implikacja

Implikacja to połączenie ze sobą dwóch zdań logicznych \(p\) (poprzednik implikacji) i \(q\) (następnik implikacji) gdzie występuje zależność Jeżeli ... to ...

Implikacja jest zdaniem fałszywym tylko wtedy, gdy jej poprzednik jest zdaniem prawdziwym, a jej następnik zdaniem fałszywym.

Oznaczamy ją symbolem \(\rightarrow\) lub \(\Rightarrow\).

\(x > 0 \Rightarrow x + 1 > 0\) czytamy tak:  Jeżeli \(x\) jest większe od 0, to \(x\) powiększone o 1 jest większe od 0.

Wszystkie możliwe przypadki dla implikacji przedstawione są w tabeli poniżej:

\(p\) \(q\) \(p \Rightarrow q\)
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

 

Równoważność

Równoważność (inaczej ekwiwalencja) to takie połączenie ze sobą zdań w których zachodzi zależność "wtedy i tylko wtedy, gdy". Równoważność jest prawdziwa jeśli oba połączone zdania są prawdziwe albo fałszywe. 

Używany symbol do określenia równoważności to: \(\Leftrightarrow\) lub \(\leftrightarrow\)

\(p\) \(q\) \(p \Leftrightarrow q\)
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1