Logika

Fundament matematyki. Logika ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich gałęzi matematyki.

Słowo logika pochodzi od greckiego słowa  λόγος czyli  logos - rozum, słowo, myśl. Logika jako dział matematyczny rozwinął się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Dziś logika jest niezbędna w naszym codziennym życiu. Każdy program komputerowy może być postrzegany jako bardzo długa logiczna formuła, a jakakolwiek komunikacja z komputerami nie jest możliwa bez logiki formułowej. Jako nauka ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich gałęzi matematyki. W tym dziale poznasz podstawy budowania zdań jak i twierdzenia oraz dowodzenie twierdzeń.