Geometria

Geometria jest jedną z najstarszych gałęzi matematyki. Wraz z teorią liczb tworzy rdzeń matematyki.