Arytmetyka

Arytmetyka to "sztuka liczenia", czyli obliczanie liczbami. W tym celu opracowano różne systemy liczbowe i techniki obliczeniowe.