Algebra

Algebra, mówiąc wprost, można uznać za teorię równań matematycznych. W ogólnej algebrze badane są również struktury wykraczające poza zakresy liczbowe (zestawy i połączenia między ich elementami).